Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Informatie over de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Energie Advies Emmeloord kan voor u een Energie Audit overeenkomstig de richtlijn uitvoeren. Neem voor informatie en prijzen contact op.

Informatie over de EED:

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.
 
Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing. Door middel van het stappenplan kunt u dit in meer detail nagaan.

Uitzonderingen

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.Daarnaast kan het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijke vrijstellingen verlenen voor ondernemingen die de energie-auditplicht op een alternatieve wijze invullen, bijvoorbeeld omdat zij een duurzaam keurmerk  voeren of de erkende maatregelen aanpak volgen. Indien uw onderneming tot een groter concern behoort is in bepaalde gevallen een concernaanpak mogelijk.
 
Onder Uitvoering en indiening vindt u een (niet verplicht) rapportage-format en een adviesdocument over de uitvoering van een energie-audit.

Opbellen
E-mail
Info