Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Energielabel utiliteitsgebouwen

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien.

Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt de zakelijke markt rond de introductie van het Energielabel in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de pagina Wetten en regels gebouwen vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen.

Verplichting bij transactiemoment

Bij een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft aan alle grote beleggers attenderingsbrieven gestuurd waarin wordt aangekondigd dat handhavend kan worden opgetreden voor transacties vanaf 1 mei 2016.

In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.


Opbellen
E-mail
Info