Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Energielabel C

Het energielabel is een belangrijk en tevens verplicht certificaat voor vastgoed ondernemers en beheersmaatschappijen. Het zegt iets over de energetische kwaliteit van het gebouw ten opzichte van andere gebouwen. Het label is al sinds 2008 verplicht gesteld bij verkoop of verhuur. Denk daarbij aan commercieel vastgoed zoals winkels en kantoorgebouwen, maar ook aan maatschappelijk vastgoed. Bij openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen, geldt zelfs een extra verplichting: hier moet het energielabel duidelijk zichtbaar zijn voor bezoekers van het gebouw.

De overheid hoopte dat eigenaren van kantoren en andere gebouwen zich beter bewust zouden worden van het energieverbruik en vervolgens energiebesparende maatregelen zou nemen. Sinds 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Voor de utiliteitsbouw kan een bestuurlijke boete opgelegd worden, die tot € 20.250 kan oplopen.

Verplicht C label
In het kader van het Energieakkoord moeten kantoorpanden vanaf 2023 energielabel C of hoger hebben. De uitvoering en controle van de maatregel ligt bij de gemeenten. Ongeveer de helft van de kantoorvoorraad voldoet maar aan deze eis, de resterende 50% moet dan ook verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Om over een energielabel klasse C te kunnen beschikken zullen de vastgoedeigenaren een inspanning moeten leveren. Gebouwen met een label tot F kunnen vaak al voldoende aangepast worden zonder bouwkundige ingrepen, voor het overige zijn wel maatregelen zoals glas-, muur- of dakisolatie nodig.

Hoewel het geen energiebesparingsadvies is, kan het energielabel wel een prima hulpmiddel zijn om te bepalen welke duurzame maatregelen u kan nemen. Daarnaast heeft deze wettelijke labelplicht een overlap met de zorgplicht die voortvloeit uit het Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet Milieubeheer.

Energiebesparing als investering
Zorg dat de investering voor deze wettelijke verplichting zich terugbetaalt door besparing op energiekosten en ook echt toegevoegde waarde creëert. Zo blijkt uit onderzoek dat kantoren met C-label of hoger ook meer waard zijn en hogere huren opbrengen. De huurprijs voor een groen pand ligt zo’n 10% hoger dan voor een ‘bruin’ pand, de verkoopwaarde bijna 9%.

De terugverdientijd om tot een Energielabel C te komen ligt gemiddeld tussen de 3 en 7 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijzen.energieprijs.
Het Activiteitenbesluit verplicht gebouweigenaren tot het nemen van energiebesparende maatregelen en op een dusdanige wijze, zodat deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze verplichting is van toepassing op maar liefst een derde van alle utiliteitsgebouwen, ongeacht hun gebruiksaard of huidige (hogere) labelklasse.

Daarnaast heeft de wettelijke labelverplichting ook gevolgen voor financieringsmogelijkheden; verschillende banken laten weten enkel nog te (her)financieren als er een concreet duurzaamheidsplan kan worden aangetoond of krijgen “groene” kantoren rentekortingen. Het energielabel moet dan ook niet alleen als verplichting, maar als een kans gezien worden.

Energiebesparende maatregelen
De kracht van het energielabel zit in de verschillende maatregelen die geschetst zijn om het energieverbruik (verder) terug te dringen, zoals bijvoorbeeld betere isolatie, de installatie van zonnepanelen, zuinigere apparaten en LED-verlichting.

Iedere maatregel zal een effect hebben op de energieprestatie en daarmee samenhangend op de kosten voor energie. Het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen levert dus geld op, door de lager uitvallende energierekening, ieder jaar opnieuw. Deze jaarlijkse kostenbesparing werkt als een hefboom om investeringen in energiebesparende maatregelen mogelijk te maken.


Opbellen
E-mail
Info