Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Informatie voor de Projectontwikkelaar en Belegger over het Energielabel.

Bij de verkoop en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Als verkoper moet u dus een energielabel aan de koper geven. Een uitzondering geldt wanneer de eigenaar het gebouw laat bouwen voor eigen gebruik. In deze situatie is er geen verkoper. De eigenaar moet dan zelf het energielabel aanvragen.


Er zijn twee soorten energielabels:

  • Definitief energielabel woningen
  • Energielabel utiliteitsgebouwen

Bij de oplevering van een woning is de verkopende partij verplicht een geldig energielabel ter beschikking te stellen aan de koper. Dit staat dus los van het verkoopmoment of de overdracht bij de notaris. Want in veel gevallen vindt de oplevering later plaats. Ook al is de koper formeel de eigenaar bij de oplevering, toch is de verkoper verplicht een energielabel te leveren. Bijvoorbeeld: een projectontwikkelaar ontwikkelt een woningcomplex en verkoopt dit vóór de oplevering aan een belegger. Dan is de projectontwikkelaar verplicht een energielabel te leveren aan de belegger bij de oplevering.

Op deze regel bestaat een uitzondering. Heeft een partij opdracht gegeven voor de bouw van de woning(en) en is deze partij na de oplevering de eigenaar? En heeft deze eigenaar de volledige zeggenschap over de bouw en is hiervoor verantwoordelijkheid? Dan is de eigenaar verplicht om te zorgen voor een energielabel. Bijvoorbeeld: een belegger heeft een bouwbedrijf opdracht gegeven om een woningbouwcomplex te bouwen en op te leveren. De belegger moet dan zorgen voor een energielabel bij de oplevering van de woningen.

Energielabel aanvragen voor  nieuwbouw

Voordat het energielabel geregeld kan worden is er eerst een koppelingsverzoek nodig. Dit wordt aangevraagd via energielabelvoorwoningen.nl. Tijdens het koppelingsverzoek voor een nieuwbouwwoning wordt gevraagd om bewijslast te uploaden via de webapplicatie. Dit zijn documenten waaruit blijkt dat een aannemer of (project) ontwikkelaar gerechtigd is om voor de woning een energielabel aan te vragen. In het document dient de (organisatie)naam en het adres van de woning te staan. Hierbij kan gedacht worden aan de omgevingsvergunning (bouwvergunning), de akte met koop- en of aannemingsovereenkomst.

Er kunnen uitzonderlijke situaties voorkomen waardoor een koppelingsverzoek voor nieuwbouw niet mogelijk is. Zo is het mogelijk dat er nog geen adres is toegekend en in dat geval kan er geen koppeling aangebracht worden. Het is ook niet  mogelijk om voor het gehele woningproject in één keer een aanvraag te doen voor een definitief energielabel. De webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl is hier niet op gebouwd. Deze functie laten toevoegen is kostbaar en vergt veel tijd. Het ministerie heeft er daarom voor gekozen om dit niet te laten toevoegen. Wel zal onderzocht worden of er andere manieren zijn om de administratieve last te beperken.

Om toch in één keer een heel bouwproject van een energielabel te voorzien is de Energie-Index een alternatief. U schakelt dan bijvoorbeeld  een gecertificeerd bedrijf, zoals Energie Advies Emmeloord, in om een Energie-Index op te nemen voor uw project. Hierbij wordt automatisch per woning een definitief energielabel verstrekt. Deze route is duurder dan alleen een definitief energielabel registreren, maar vraagt van u minder administratieve handelingen omdat er niet per woning een energielabel aanvraag moet worden gedaan.


Opbellen
E-mail
Info