Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Informatie voor de verhuurder over het Energielabel en de Energie-index.

Woningcorporaties en andere verhuurders zijn verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot ongeveer € 405,00.

Verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens kiezen naar verwachting voor de Energie-index. Deze is nodig voor het bepalen van de maximale huur van de woning via het woningwaarderingsstelsel. De liberalisatiegrens ligt per 1 januari 2015 op € 710,68 en voor 2016 is deze grens bevroren.

Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze kunnen in plaats van een uitgebreide woningopname kiezen voor een vereenvoudigd energielabel.

Uitzondering verplichting energielabel = kamerverhuur

Het energielabel is verplicht bij verhuur van gehele woningen. De verplichting geldt niet voor het verhuren van losse kamers, dus ook niet voor studentenkamers.

Een Energie-Index aanvragen

Energie Advies Emmeloord is een erkend adviseur en de verhuurder kan ons inschakelen voor het verkrijgen van een Energie-Index. De adviseur komt langs en neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning. Aan de hand van die kenmerken wordt de Energie-Index berekend, dit is een getal en niet zoals het label een letter. Bij registratie in de database van RVO.nl, verstrekt RVO.nl gratis een definitief energielabel dat de verhuurder kan gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen. 

Meerdere woningen tegelijkertijd

Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index. Wij kunnen u hierover meer uitleg geven en ook een aangepast tarief aanbieden.

Twee Energie-Indexen

De Energie-Index komt tot stand op basis van gebouwgebonden maatregelen en gebiedsgerichte maatregelen. Maar omdat gebiedsmaatregelen geen duidelijk voordeel opleveren voor de huurder, is er voor gekozen om deze niet mee te wegen in de waardering van de woning. Daarom is er voor het woningwaarderingsstelsel een tweede Energie-Index bepaald waarin de gebiedsmaatregelen niet zijn meegenomen.

Energieprestatie en huurpunten

De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Verhuurders en woningverbetering  

Verhuurders die aan de slag willen met het verduurzamen van hun woningen kunnen contact opnemen met Energie Advies Emmeloord. Daar krijgt u uitgebreide informatie over het investeren in energiebesparing en duurzaamheid. 


Opbellen
E-mail
Info