Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Ik heb een voorlopig Energielabel ontvangen van de overheid. Wat nu?

De brief met het voorlopig Energielabel bevat tevens een oproep van de overheid om naar de website www.energielabelvoorwoningen.nl te gaan. Daar kunt u uw Energielabel officieel laten registreren. De overheid zal u erop wijzen dat dit bij alle transactiemomenten met uw woning een wettelijke plicht is. Dus zolang er geen verkoop of verhuur aan de orde is, hoeft u als particuliere woningbezitter niets te doen.

   

Op de website www.energielabelvoorwoningen.nl kunt u door het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen waarmee u noodzakelijke info aan het dossier toevoegt, aangeven of de woning in de afgelopen jaren is verbouwd. De antwoorden op deze vragen kunnen ervoor zorgen dat het voorlopig Energielabel beter scoort dan op basis van bouwjaar, bouwtype en oppervlakte voor de woning is vastgesteld. Echter, om van het voorlopig Energielabel een gevalideerd, definitief Energielabel te maken, moet u een zogeheten erkend deskundige inschakelen.

Erkend deskundige inschakelen

Deze erkend deskundige controleert op afstand de informatie die u aan uw dossier heeft toegevoegd. Het gaat daarbij om foto’s, facturen van verbouwingen en investeringen, rapporten en aankoopdocumenten. Daarbij is het bewijs via foto’s het meest kritisch, oftewel het meest gevoelig voor fraude. Het bewust misleiden van de deskundige via onjuiste informatie is een frauduleuze handeling, die beboet kan worden. De erkend deskundige controleert de gegevens via een tijdelijke toegang tot uw online dossier. Na goedkeuring van alle kenmerken wordt het definitieve Energielabel geregistreerd door de erkend deskundige. U kunt, nadat de controle is uitgevoerd, het definitief bepaalde Energielabel vanaf de website uitprinten.

Energielabel bij elke transactie

Bij stap 4 van de procedure kiest u voor Energie Advies Emmeloord. Voor slechts € 18,00 wordt uw aanvraag gecontroleerd en, indien volledig en akkoord, afgemeld. 

Tips bij invoeren

Algemeen

Foto’s zijn relatief eenvoudig als bewijsmateriaal te gebruiken. Dit geldt voor alle onderdelen. Maak wel altijd een overzichtsfoto en een detailfoto.

Indien het niet mogelijk is foto’s als bewijsmateriaal toe te voegen, dan kunt u kiezen voor een factuur, die voorzien is van juiste tenaamstelling, adres en die volledige duidelijkheid geeft over de gebruikte materialen en uitgevoerde werkzaamheden. Verklaringen van u of iemand anders, offertes, opdrachtbonnen, garantiecertificaten etc. gelden niet als bewijsmateriaal, zelfs niet als ze ondertekend zijn.

Het gebruik van bouwkundige rapporten, taxatierapportages e.d. als bewijsmateriaal klinkt aantrekkelijk maar deze moeten aan veel eisen voldoen. Wilt u deze rapporten toch gebruiken als bewijsmateriaal, verdiep u dan in de exacte eisen van de overheid, voordat u deze rapporten als bewijslast aanvoert.

Beglazing

Maak foto’s als bewijslast. Maak altijd één scherpe overzichtsfoto en één scherpe detailfoto van de raamsponning. In de raamsponning kunt u de U-waarde van het glas lezen. U heeft HR-glas als de U-waarde minder is dan 2,3. Leg dit getal vast op uw foto. Indien aanwezig kunt u ook de letters HR op foto vastleggen. U heeft drievoudig HR-glas als u 3 glaslagen heeft (en dus 2 raamsponningen).

Isolatie

De dikte van isolatie aantonen is niet eenvoudig. Het beste gaat dit door een duimstok bij het isolatiemateriaal te houden en dit op foto vast te leggen. Dit zal echter lang niet altijd mogelijk zijn.

Een isolatiedikte van meer dan tien centimeter of een Rc-waarde groter dan drie moet overduidelijk te bewijzen zijn. Dit komt over het algemeen alleen bij nieuwbouwwoningen voor. Nieuwbouwwoningen krijgen vaak standaard al een A-label, waardoor bewijslast op een andere manier niet noodzakelijk is. Wilt u bij na-isolatie aantonen dat dit isolatiemateriaal gebruikt is, dan kunt u gebruik maken van facturen, die voorzien zijn van juiste tenaamstelling, adres en die volledige duidelijkheid geven over de gebruikte materialen en uitgevoerde werkzaamheden.

Verwarmingsinstallatie, tapwater en zonne-energie

Het eenvoudigste en beste bewijs is vaak een foto van uw installaties. Maak altijd één scherpe overzichtsfoto en één scherpe detailfoto van typeplaatjes, bij voorkeur met bouwjaar. Een kleine close-in boiler in uw aanrechtkastje kunt u volledig negeren. Voer deze niet in als extra tapwatervoorziening. De vraagstelling hierover kan voor verwarring zorgen.

Een andere goede optie is het gebruik van facturen waarop duidelijk tenaamstelling, adres en geleverde installaties omschreven staan. Indien u met foto’s kunt aantonen dat u een HR-ketel heeft, kunt u als installatiejaar “in of na 1998″ invullen. Een foto van de gaskeursticker toont dit ook aan. Dit is een oranje-blauwe sticker die vaak op de zijkant of onderkant van het toestel zit.
Indien u een VR of oudere ketel heeft, dient u als installatiejaar “voor 1998″ in te vullen, ook als u de ketel later heeft aangeschaft.

Makelaarsbrochures, taxatierapporten etc.

Beschikt u over een makelaarsbrochure of taxatierapport? Dan kunnen deze een goede aanvulling vormen op uw bewijslast.

De brochure mag maximaal 6 maanden oud zijn.

De brochure dient ondertekend te zijn door de makelaar/taxateur. De brochure dient aantoonbaar opgesteld te zijn door een makelaar die is aangesloten bij de NVM, VBO, NVR of Vastgoed Pro.  


Opbellen
E-mail
Info