Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             


 

Nieuws


Terug naar overzicht

17-05-2016

Budget Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) uitgeput

Meer dan 700 sportverenigingen, -stichtingen en intermediairs vroegen subsidie aan voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Het budget van € 6 miljoen voor 2016 is daarmee uitgeput (het totaal geclaimde bedrag ligt al boven de € 7 miljoen).

In april werd duidelijk dat de ministeries van VWS en EZ geen extra geld beschikbaar stellen voor EDS in 2016. Wij wijzen aanvragen af waarvoor geen budget beschikbaar is. Het is daarom niet zinvol om nog een aanvraag voor de subsidieregeling EDS 2016 in te dienen

Nieuwe subsidieaanvragen in 2017
Voor het jaar 2017 stelt het ministeries van VWS een nieuw budget ter beschikking. Vermoedelijk kunt u vanaf 2 januari 2017 weer aanvragen indienen tegen de dan geldende voorwaarden.

Populaire maatregelen en tak van sport
De subsidieregeling opende op 4 januari 2016 en draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het Energieakkoord. Het benut daarmee het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen.

De meeste subsidieaanvragen kwamen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, vervolgens voor sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs.

Meer informatie
Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling valt wel onder de Kaderwet EZ-subsidies. RVO.nl voert de regeling uit. Meer informatie over de regeling vindt u op Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Andere regelingen voor het energiezuiniger maken van sportaccommodaties zijn de Regeling Groenprojecten en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info