Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             


 

Nieuws


Terug naar overzicht

05-07-2016

Wijzigingen in de STEP-regeling

Vanaf 1 juli 2016 wijzigt de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). De uitgangspunten blijven gelijk.

Uitgangspunten:
De regeling ondersteunt verhuurders om de energieprestatie van huurwoningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren. De overheid geeft daarmee een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector.
De verbetering van de Energie Index van een woning bepaalt de hoogte van de subsidie.
Woningcorporaties moeten minimaal een Energie Index kleiner of gelijk aan 1,4 realiseren.
Andere Verhuurders moeten minimaal een Energie Index kleiner of gelijk aan 1,8 realiseren.
Een woning moet minimaal 6 maanden voor de aanvraag opgenomen zijn conform Beoordelingsrichtlijn (BRL) door een EPA-W adviseur.
24 maanden na de subsidieverlening moet een gerenoveerde woning zijn opgenomen conform Beoordelingsrichtlijn (BRL) en afgemeld in de energielabeldatabase.
De wijzigingen vanaf 1 juli 2016
Verlenging van de looptijd tot en met 2018.
Het aanvragen kan één jaar langer. De aanvraagperiode is tot en met 31 december 2018 open. Vastgestelde subsidies ontvangt u wel nog steeds in 2018 en 2019. Door de verruiming van de aanvraagperiode is er voor verhuurders nu meer tijd om nieuwe projecten op de rails te zetten.

Verhoging van subsidiebedragen voor alle categorieën.
Subsidiebedragen stellen wij met terugwerkende kracht per verbetering van Energie-Index (EI) vast. De oorspronkelijke subsidie bedragen waren gebaseerd op investeringscijfers uit 2010/2011, waarop een inflatiecorrectie toegepast. Daarnaast is bij de aangepaste subsidiebedragen uitgegaan van de subsidiering van 25 % , in plaats van 20%, van de investeringen in verduurzaming. Het verhogen van de bedragen betekent dat u in totaal voor minder woningen subsidie kan aanvragen, omdat het subsidieplafond eerder uitgeput zal zijn en ook omdat hogere energiebesparingsambities voor subsidie in aanmerking komen.

Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties.
Om zeer energiezuinige renovaties te stimuleren, verstrekken we nu ook subsidie voor renovaties die verdergaan dan een EI 1,20 (energielabel A). Renovaties tot een maximale EI van 0,40 komen in aanmerking voor subsidie. Eerder was er geen onderscheid tussen energielabel A, A+ en A++ of nog hoger. In de aangepaste regeling maken drie extra toegevoegde EI klassen verdergaande renovaties subsidies mogelijk. U kunt daarom subsidie aanvragen voor (bijna) energieneutraal en nul-op-de-meter renovaties.

Verlaging van minimale renovatie van drie naar twee Energie-Indexklassen.
Aanvankelijk werd renovatie van een huurwoning van EI 1,41 tot 1,80 (energielabel C) naar EI 1,20 (label A) niet gesubsidieerd, terwijl er veel woningen van verhuurders in aanmerking voor komen . In de nieuwe regeling is hiervoor wel subsidie beschikbaar. Dat geldt ook voor renovatie van EI 1,81 tot 2,10 (energielabel D) naar EI 1,40 (label B). Andere verhuurders dan woningcorporaties mogen woningen ook van EI 2,11 tot 2,40 (label E) naar EI 1,80 (label C) gaan. Woningcorporaties moeten minimaal EI 1,40 halen.

Verruiming in de terugval marge bij subsidievaststelling.
U krijgt een subsidiebedrag vastgesteld als in vergelijking met de subsidieverlening de Energie-Index verbetering twee klassen lager uitvalt.
Als de Energie Index verbetering zoals die opgenomen staat in de subsidieverlening niet gehaald blijkt te zijn met meer dan 2 klassen. Haalt de woning daarnaast geen EI van <= 1,4 (woningcorporaties) of een EI van <= 1,8 (andere verhuurders) dan stellen wij de subsidie op vast op € 0. De marges zijn verruimd ten opzichte van de eerdere wijzigingen.
Verhogen ambitie voor lopende subsidieverleningen.
Aanvragers met een lopende subsidieverlening met een EI van ten hoogste 1,20 kunnen tot en met 31 oktober 2016 aangeven dat ze de ambitie van hun subsidieverlening willen verhogen. Hierbij kunt u aangeven of er een hogere EI verbetering te behalen is van bijvoorbeeld een EI van 0,8, 0,6 of 0,4. Wees zorgvuldig in uw afweging, want mocht u deze ambitie uiteindelijk niet realiseren dan kan de subsidie op nihil worden vastgesteld.

U ontvangt maar eenmaal subsidie voor een woning.
U ontvangt wel maar eenmaal subsidie voor een woning. De bepaling dat u een woning maar eenmaal aan mag vragen is wel veranderd. Als u dus een aanvraag heeft ingediend voor een woning en u wilt deze alsnog intrekken dan kunt u dat doen en deze woning later nogmaals aanvragen. Ook als een woning afgewezen is, dan is er ruimte om een woning opnieuw aan te vragen.
De verwijzing naar de wet op de huurtoeslag in de regeling is gerepareerd.
De verwijzing naar de wet op de huurtoeslag in de regeling is gerepareerd. Voor commerciële verhuurders (verhuurders, die als onderneming woningen verhuren en geen woningcorporatie zijn) geldt de algemene groepsstellingsverordening.Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info