Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             


 

Nieuws


Terug naar overzicht

20-12-2016

Sportclubs kunnen vanaf 2 januari 2017 09.00 uur weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie.

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 29 december 2017, 17.00 uur.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies.Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info