Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Wat is maatwerkadvies?

Energie Advies Emmeloord is een landelijk gecertificeerd maatwerkadviseur.

Maatwerkadvies is bestemd voor zowel particulieren, ondernemingen, corporaties en VvE’s.

Wat houdt maatwerkadvies in:

 • Inzicht in de te verwachten energiekosten van de woning of      woningvoorraad  
 • Welke energiebesparende maatregelen kunnen praktisch en rendabel worden toegepast en wat zijn dan de consequenties voor het binnenmilieu en wooncomfort
 • Welke toepassing valt onder een subsidieregeling  
 • Advies en rapportage conform de BRL9500-02 en ISSO 82.2      

Hoe wordt maatwerkadvies uitgevoerd:  

 • Eerste overleg tussen de opdrachtgever en adviseur over de mogelijkheden 
 • De adviseur voert een opname uit van de woning 
 • Alle gegevens worden ingevoerd in geattesteerd software, gezamenlijk met de opname resulteert dat in volgende gegevens: 
 • Huidige Energie-index 
 • Bepalen energiebesparende maatregelen  
 • Mogelijke energiebesparing en verbetering van de Energie-index en dus ook het Energielabel
 • Gevolgen wooncomfort en binnenmilieu 
 • Terugverdientijd  

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke adviezen er worden uitgevoerd en na uitvoering wordt de nieuwe Energie-index vastgesteld en kan een nieuw Energielabel worden aangevraagd. 

Wist u dit over uw energieverbruik? 

 • Voor verwarming, verlichting en gebruik elektrische apparaten gebruikt gemiddeld huishouden (2 à 3 personen):
 • 3500 kWh stroom
 • 1600 m3 gas
 • 97 m3 water 

De totale energierekening bedraagt, inclusief vastrecht, ruim 1.900     euro 

Opbellen
E-mail
Info