Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Informatie over PV-panelen (zonnepanelen)

Een zonnepaneel of foto(photo)voltaïsch paneel, kortweg PV-paneel zet zonne-energie om in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie.

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel foto(photo)voltaïsche cellen. Afgekort wordt gesproken van PV-systemen.  In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen met een afmeting van ongeveer 1,6 m².

Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij het licht wordt omgezet in elektriciteit. Er zijn 3 soorten PV panelen:

  1. Monokristallijn: De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel bestaan uit één kristal. Het oppervlak is egaal zwart. Deze panelen hebben het hoogste rendement. Monokristallijne zonnepanelen hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristallijne. Deze panelen zijn duurder, maar hebben een hoger rendement.
  2. Polykristallijn: In een polykristallijn zonnepaneel bevinden zich zonnecellen die bestaan uit meerdere grove kristallen, waardoor dit paneel een duidelijk patroon weergeeft. De polykristallijne zonnepanelen zijn gunstig geprijsd en bieden een redelijk hoog rendement.
  3. Amorf: Amorfe zonnepanelen bevatten geen kristallen maar poeder. Hierdoor zijn ze zeer buigzaam. De amorfe zonnepanelen geven het minste rendement van de drie. De prijs ligt wel een stuk lager, maar deze zonnecellen zijn minder geschikt voor toepassing in zonnepanelen.

De meest bekende verschijningsvorm van zonnepanelen is in een metalen omlijsting. Daarnaast zijn er ook:

·        flexibele panelen

·        glas-glas zonnepanelen

·        dunne filmpanelen

De bekendste toepassing van PV-panelen zijn de zogenaamde netgekoppelde zonnestroomsystemen. In dit systeem worden de panelen via een omvormer (inverter) aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld kunnen de elektrische energie die niet wordt gebruikt, terugleveren naar het energiebedrijf. Het terugleveren aan het net, wordt salderen genoemd.

Opbrengst:

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Opwaartse hellingshoek van invallend zonlicht; een zonnepaneel levert de      hoogste opbrengst wanneer het een hellingshoek van 35° (tot 36°) heeft.
  • Zijwaartse hoek : optimaal wanneer het paneel stationair gericht is op 5° ten westen van het zuiden.
  • Oppervlakte (lengte x breedte).
  • Rendement; het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit. Verschillende typen zonnecellen hebben een verschillend rendement. Het rendementsverlies bedraagt tussen 0,4 - 1% per jaar. Fabrikanten geven inmiddels een garantie op het rendement tot 25 jaar.
  • Zoninstraling; de hoeveelheid opvallend zonlicht bepaalt in belangrijke mate de opbrengst. Ook als het bewolkt is, werkt een zonnecel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen.
  • Zonuren; de hoeveelheid uren per jaar zonder bewolking is medebepalend voor het rendement. Een handige tool om het aantal zonne-uren in uw eigen regio te controleren is de zonnecalculator.
  • Temperatuur; bij hoge temperaturen wordt minder vermogen opgewekt dan bij lage temperaturen. Onderhoud en levensduur

Onderhoud:

Zonnepanelen zijn onderhoudsarm. Eventueel kunnen ze periodiek schoongemaakt worden om aanslag te verwijderen. Schuin liggende zonnepanelen zullen grotendeels schoonspoelen door de regen. Op platte daken worden ze schuin geïnstalleerd zodat ze schoonspoelen en een goede hoek hebben ten opzichte van de zon. Door het vuil worden daalt het rendement van het zonnepaneel.

Schade kan ontstaan door inslag van zware hagelstenen of vallende voorwerpen zoals takken.

Leveranciers van zonnepanelen stellen dat de technische levensduur van zonnepanelen rond de 25 jaar bedraagt. 

Opbellen
E-mail
Info