Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Wat is een Solar-Specialist

Een gediplomeerd Solar-Specialist heeft zijn opleiding gevolgd bij Switch2Solar en het afsluitende examen met een voldoende afgerond. Het examen is van hoog niveau waarbij, middels zowel open vragen als casussen, wordt getoetst of de kandidaat de stof begrijpt én kan toepassen. De opleiding is gericht op het kunnen afgeven van een goed onderbouwd advies, het leveren van de best renderende zonne-energie systemen en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Het diploma Solar-Specialist is de hoogste standaard in de markt. De opleiding is opgebouwd uit drie onderdelen.

Algemeen
In dit onderdeel van de opleiding leert de kandidaat alles over de ontwikkelingen op de energiemarkt, de positie van Nederland binnen deze markt en de ontwikkelingen in de Solar-sector. Met deze kennis kan een Solar-Specialist anticiperen op veranderingen en zijn klant goed adviseren.

Economie
Bij het onderdeel economie komen alle relevante regels, subsidies en fiscale voordelen uitgebreid aan bod. De Solar-Specialist leert hier om voor alle doelgroepen (van klein tot groot en van particulier tot zakelijk) in de Nederlandse markt de business-case te berekenen. Op deze manier kan een Solar-Specialist zijn klant gedetailleerd informeren over het financiële rendement van de investering, nu en in de toekomst.

Techniek
Het technisch onderdeel behandelt alle facetten van systeemontwerp. De deelnemer leert onder andere de werking van verschillende soorten zonnepanelen en de diverse type omvormers kennen, schaduwanalyses maken en is daardoor in staat zelfstandig het best renderende zonnepaneel-systeem te ontwerpen. Zodoende kan een Solar-Specialist onafhankelijk opereren en zijn klant een systeem met maximaal rendement leveren.

Opbellen
E-mail
Info