Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Op deze pagina de belangrijkste subsidiemogelijkheden:

Hieronder de subsidiemogelijkheden in combinatie met zonne-energie.

Gaat u zonne-energie opwekken? Dan kunt u profiteren van verschillende subsidies en fiscale regelingen van de overheid. Door simpel op de blauwe tekst te klikken wordt u doorverwezen naar de desbetreffende website en informatie van RVO.

 • SEEH: subsidie voor het uitvoeren van energiebesparende maatregel eigen huis
 • SDE+: subsidie voor hernieuwbare energietechnieken, waaronder zon
 • ISDE: subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassa
 • EDS: subsidie voor sportverenigingen die duurzame energie opwekken
 • EIA: fiscale regeling voor investeringen in energiezuinige en duurzame technieken
 • Verlaagd tarief: verlaagde energiebelasting voor collectieve opwekking van duurzame energie (Postcoderoosregeling)
 • Salderen: direct achter de meter verrekenen van zelf opgewekte energie met het verbruik
 • Experimenten elektriciteitswet: ontheffing van de Elektriciteitswet voor coöperaties en VvE’s, waardoor zij nettaken mogen uitvoeren.
 • Innovatiesubsidie: de Topsector Energie heeft verschillende subsidies voor zonne-energie: Urban EnergyDemonstratie energie-innovatie (DEI) enHernieuwbare Energie. U kunt uw projectidee aan RVO.nl voorleggen voor advies over de subsidiemogelijkheden.
 • Asbest eraf, zonnepanelen erop!: provinciale subsidie voor het verwijderen van agrarische asbestdaken wanneer hier zonnepanelen voor in de plaats komen.
 • Verwijdering asbestdaken: rijkssubsidie voor het verwijderen van asbestdaken, te combineren met bovengenoemde provinciale regeling.
Opbellen
E-mail
Info