Voor al uw vragen op het gebied van de energie-transitie en duurzaamheidsvraagstukken

             

Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP)

Let op, de regeling is aangepast op 14 juni 2016, klik op deze link voor het nieuwsbericht

Bent u verhuurder van een of meer huurwoningen in de gereguleerde huursector en heeft u plannen om de energieprestatie van uw huurwoning(en) te verbeteren? Vraag dan de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aan, dit kan tot 31 december 2018.

Voor wie?

  • Woningcorporaties en andere verhuurders van bestaande huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. (bedraagt € 710,68 en is sinds 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren)
  • De woning moet daarnaast voldoen aan dezelfde voorwaarden als een woning onder de Wet op de huurtoeslag (wetten.overheid.nl).

Voorwaarden en hoogte subsidie

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor één of meer huurwoningen. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt. De Energie-index kan alleen worden opgenomen door een erkend adviseur zoals Energie Advies Emmeloord.

Nieuwe tarieven per verbeterstap voor woningcorporaties bedraagt de subsidie per huurwoning:

Naar:

EI ≤0,40

EI ≤0,60

EI ≤0,80

EI ≤1,20

EI ≤1,40

Van:

 

 

 

 

 

EI 1,41 ≤ 1,80

€4.800

€3.600

€2.800

€1.500

 

EI 1,81 ≤ 2,10

€6.200

€4.800

€3.600

€2.800

€1.500

EI 2,11 ≤ 2,40

€7.200

€6.200

€4.800

€3.600

€2.800

EI 2,41 ≤ 2,70

€8.300

€7.200

€6.200

€4.800

€3.600

EI >2,70

€9.500

€8.300

€7.200

€6.200

€4.800

Voor overige verhuurders bedraagt de subsidie per huurwoning:

Naar:

EI ≤0,40

EI ≤0,60

EI ≤0,80

EI ≤1,20

EI ≤1,40

EI ≤1,80

Van:

 

 

 

 

 

 

EI 1,41 ≤ 1,80

€4.800

€3.600

€2.800

€1.500

 

 

EI 1,81 ≤ 2,10

€6.200

€4.800

€3.600

€2.800

€1.500

 

EI 2,11 ≤ 2,40

€7.200

€6.200

€4.800

€3.600

€2.800

€1.500*

EI 2,41 ≤ 2,70

€8.300

€7.200

€6.200

€4.800

€3.600

€2.800*

EI >2,70

€9.500

€8.300

€7.200

€6.200

€4.800

€3.600*

Een verhuurder kan op grond van deze regeling maximaal een bedrag van              € 7.500.000,- aan subsidie aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 400 miljoen beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten). Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 395 miljoen.


Subsidie aanvragen en indieningstermijn

U kunt subsidie aanvragen tot 31 december 2018. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. RVO.nl behandelt alleen volledig ingevulde subsidieaanvragen. Uiteraard kan Energie Advies Emmeloord u volledig ondersteunen bij de aanvraag en de afwikkeling.

Aanvraag met 2 bijlagen

Bij de aanvraag stuurt u maximaal twee bijlages mee. Het eerste is een Excelbestand of een Open officebestand waarin u gegevens invoert van de huurwoning(en) waarvoor u STEP aanvraagt. Vergeet niet om na het invoeren van de gegevens in het Excelbestand of Open officebestand op de knop 'Controleren' te drukken. Daarmee ziet u eventuele afwijkingen in de gegevens.

Verklaring Rechtspersoon

Het tweede dat u bij de aanvraag meestuurt in geval dat u een Rechtspersoon (organisatie) bent, is een verklaring van de directeur of bestuurder. Natuurlijke personen hoeven dit niet. Via mijn.rvo.nl vindt u de bijlages en doet u de aanvraag. Lees voor het invullen goed de instructie bij Excelbestand of Open officebestand.

Aanvraag digitaal via eLoket

De aanvraag doet u digitaal via eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. Zonder deze DigiD of eHerkenning (niveau 1) kunt u geen digitale aanvraag indienen via eLoket.

Transformatie van gebouwen naar huurwoningen

Transformatie van gebouwen naar huurwoningen komen niet in aanmerking voor de regeling. De woonvoorziening moet al voor de aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Het gaat om bestaande huurwoningen. Utiliteitsbouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, kerken komen niet in aanmerking voor STEP-subsidie omdat dit geen bestaande huurwoningen zijn.
Wilt u een gebouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, kerken, transformeren? Kijk op Transformatie voor meer informatie en mogelijke subsidies.

Fonds energiebesparing huursector

Naast STEP-subsidie komt u wellicht ook in aanmerking voor het Fonds energiebesparing huursector (FEH). FEH biedt verhuurders van woningen een lening met een lage rente.

.

Opbellen
E-mail
Info